กรรมที่แสดงออกบนฝ่ามือ

ศาสตร์ของการพยากรณ์ยังคงเป็นสิ่งลี้ลับ น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง ทุกคนบนโลกมนุษย์ล้วนถูกฟ้าลิขิตมาแล้วทั้งสิ้น นักหัตถศาสตร์ ผู้ที่ไขความลับที่ฟ้าลิขิตไว้จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่เปิดเผยความลับสิ่งเหล่านั้นออกมาให้เราได้รู้ได้เห็นได้ประจักษ์

ลายมือเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่งที่สามารถบอกถึงเรื่องราวของเจ้าของฝ่ามือได้อย่างแม่นยำ หัตถศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่วิเคราะห์เรื่องลายมือซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริง เชื่อถือได้ 100 %  ตามหลักวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกแขนงทุกอาชีพ  ศาสตร์นี้ใช้หลักในการวิเคราะห์เส้นและเนินถึงเบื้องลึกเบื้องหลังที่ปรากฏอยู่บนมือของทุกคนว่าอนาคตจะยิ่งใหญ่หรือดีร้ายประการใด

benja_05

ผมชื่อ นิโรจณม์วัฒร ชินปัญช์ธนะ หรือที่คุ้นเคยกันในนามปากกา เบญจะ(Benja) ผมชื่นชอบและได้ศึกษาลายมือตั้งแต่ปี 2515 พยายามขวนขวายใฝ่หาความรู้จากอาจารย์มาหลายต่อหลายท่าน และได้ศึกษากับอาจารย์ทวี พงษ์ศิลป์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความแตกฉานด้านหัดถศาสตร์อย่างลึกซึ้งจนได้เคล็ดลับในการพยากรณ์ที่สามารถระบุเหตุการณ์เป็นวันเดือนและปีมา ซึ่งเคล็ดลับนี้ สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆที่กำลังจะเกิดในอนาคตได้อย่างแม่นยำไม่ผิดพลาด

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีจนถึงปัจจุบันนี้ ผมได้วิเคราะห์และเก็บบันทึกภาพผ่ามือจากของจริงจากบุคคลมากมายมากกว่าหมื่นภาพไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างเช่น พระมหากษัตริย์ ประธานาธิบดี ไล่รองลงมาจะเป็นภาพมือของผู้นำแต่ละประเทศ นายกรัฐมนตรี ภาพมือความรู้ความสามารถของนักวิทยาศาสตร์โลก ศิลปินก้องโลก ดารา นักร้อง แชมป์โลกต่างๆ มหาเศรษฐีโลก นักบวช นักการเมือง จวบจนนักโทษหรือฆาตกร หรือแม้กระทั่งภาพมือของผู้ป่วยใกล้ตาย ที่เป็นโรคร้ายต่างๆ อาทิเช่น โรคเอดส์ โรคอัมพาต โรคมะเร็งต่างๆ โรคหัวใจ เป็นแล้วหายหรือไม่หาย และได้เขียนเป็นบทความและหนังสือมากมายหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการพยากรณ์บนฝ่ามือทั้งสิ้น

ผมสามารถระบุให้คุณได้ว่า คุณจะร่ำรวยเดือนไหนปีไหน  รวยได้กี่ครั้ง รวยแล้วล้มหรือไม่ รวยได้ถึงขั้นไหน ถึงหมื่นล้านหรือไม่ คู่ครองคุณจะเข้ามาเมื่อไหร่ เข้ามากี่ครั้งดีทุกครั้งหรือไม่ แต่งอย่างไรให้รวย รวมทั้งคู่อยู่กินแล้วจะสร้างความเดือนร้อนหรือไม่  รักกันอยู่กินกันจนแก่เฒ่าหรือจะอายุสั้นจากไปก่อน

เราคงไม่สนุกแน่ถ้าเรามีเงินเป็นหมื่นๆล้าน แต่ไม่สามารถทานอะไรได้เลย ฝ่ามือสามารถบอกได้ว่าโรคร้ายที่คุกคามชีวิตของเรานั้นอย่างเช่นโรคมะเร็ง โรคหัวใจหรือโรคอัมพาต สามารถรู้ก่อนได้ว่ามันจะเกิด จะเป็นช่วงอายุเท่าไหร่ เกิดแล้วเป็นแล้วมีสิทธิ์หายหรือไม่ จะเกิดขึ้นกับตัวเองซ้ำอีกหรือไม่ หรือเป็นแล้วก็จะตายจากไปพร้อมกับโรคร้ายนั้นเลย  เราสามารถรู้ได้เป็นแรมปี

ผมมีความปรารถนาต้องการที่เผยแพร่และชี้แนะวิชาหัตถศาสตร์ให้กับท่านผู้ที่สนใจที่จะขวนขวายในศาตตร์แขนงนี้จึงได้เปิดรับพยากรณ์ให้แก่บุคคลทั่วไป และถ่ายทอดความรู้จากประสบการ์ที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทั้งชีวิตให้แก่ลูกศิษย์ และผู้สนใจใฝ่หาความรู้ด้านการพยากรณ์

ผมยึดหลักเพียงว่า เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองรู้ และสิ่งที่ตนเองรักอย่างเป็นชีวิตจิตใจ ให้กับท่านที่ต้องการศึกษาเพื่อให้วิชาหัตถศาสตร์ไม่สูญหายไปพร้อมกับผู้รู้จริง และในฐานะที่ผมได้เผยแพร่หัตถศาสตร์นี้ ขออวยพรอวยชัยให้ท่านทั้งหลายจงประสบกับความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองในทุกด้านด้วยเทอญ ผมอยากให้พวกท่านทั้งหลายต้องเก่งกว่าผมหัตถศาสตร์นี้จึงจะยังคงอยู่ ผมมีอยู่ 100 % ผมก็ให้ท่านหมดร้อยเหมือนดั่งที่อาจารย์ให้ผมมาคราวนี้เราก็ได้เท่ากันแล้ว ก็บวกกับความรู้ที่ท่านต้องหาเพิ่มเติมอีกจากประสบการณ์ก็จะเก่งกว่าผมขึ้นไป

สุดท้ายนี้ ภาพมือทั้งหมดที่ปรากฏนี้ กระผมมีเจตนาเพียงเพื่อชี้แนะวิชาหัตถศาสตร์เท่านั้น มิได้มีเจตนาอย่างอื่นอย่างใดแอบแฝง และขอขอบคุณเจ้าของภาพมือทั้งหมดที่ได้เอื้อเฟื้อมาให้ทุกท่านได้ศึกษากัน ถ้าไม่มีจะไม่สำเร็จได้เลย ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมานี้จงส่งผลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปครับ

ผิดพลาดประการใดก็ได้โปรดชี้แนะเป็นความรู้ให้กระผมมาได้ด้วยเลยครับ ขอขอบคุณมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ

รายได้บางส่วนจะขอบริจาคให้แก่มูลนิธิต่างๆที่ไม่แสวงหาหวังผลกำไรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องบนโลกนี้และขอถวายบุญกุศลทั้งหมดให้กับครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาหัตถศาสตร์นี้ด้วยเถอด

ประวัติของอาจารย์นิโรณม์วัฒร”
ปีพ.ศ. 2502 เริ่มศึกษาลายมือ จาก “อาจารย์ทวี พงษ์ศิลป
อาจารย์รับเชิญ บรรยายพิเศษ ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติฯ ตำแหน่งกรรมการฝ่ายวิชาการหัตถศาสตร์
อาจารย์รับเชิญ ธนาคารออมสิน แห่งประเทศไทย
คอลัมน์ที่เขียนเผยแพร่วิชาหัตถศาสตร์
พ.ย. 2550 บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในหัวข้อเรื่อง สถิติกับการพยากรณ์
มี.ค. 2550 อาจารย์พิเศษ รับเชิญให้กับนักศึกษาลายมือรุ่นที่ 5 ของ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ ที่ โรงแรมดุสิตเพลส ห้องกาหลา
พ.ย. 2549 บรรยายพิเศษ ให้กับพนักงาน บ. merck โรงแรมอิมพีเรียลควีนปารค์
เม.ย.2549 ร่วมงานธนาคารออมสิน ที่สำนักงานใหญ่สะพานควาย กรุงเทพ
ส.ค. 2548 รายการเนชั่นสัญจร พร้อมคณะศิษย์ ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
มิ.ย. 2548 รายการเนชั่นสัญจร จ.นครสวรรค์
ธ.ค. 2547 งานครบรอบ 3 ปีหนังสือคมชัดลึก
ม.ค. 2547 สัมภาษณ์พิเศษ เรื่องลายมือ รายการสด ช่อง TTV nation
คอลัมน์ที่เขียนเผยแพร่วิชาหัตถศาสตร์
ปี พ.ศ. นิตยสาร หนังสือพิมพ์ คอลัมน์
2545-ปัจจุบัน คมชัดลึก หัตถศาสตร์เรื่องที่คุณต้องรู้
2558-ปัจจุบัน Change into CHANGE Your hands
2548-2550 แก้จน 12 ราศี
2538-2539 ดวงดาวพยากรณ์ เส้นสายลายเด่น
2538-2539 หยิน ดูลายมือ
2533-2537 ใกล้หมอ ลายมือบอกสุขภาพ
2532-2533 แพรว แพรวพยากรณ์
2531-2536 ขวัญเรือน อ่านดวงผ่านลายมือ
2532 จันทร์ เส้นสายจันทร์
2530-2533 กรุงเทพ30 ดวงคนกรุง
หนังสือเผยแพร่วิชาหัตถศาสตร์
ปี พ.ศ. ชื่อหนังสือ สนพ
2557 เส้นทางรวยพันล้าน เพื่อนกัน
2556 ลายมือกับความรัก เพื่อนกัน
2556 ลายมือเธอไร้คู่ เพื่อนกัน
2555 อ่านลายมือพื้นฐาน สถาพร
2555 ลายมือเศรษฐี ปกบิลเกสต์ เพื่อนกัน
2555 ลายมือกับปีชง เพื่อนกัน
2548 ลายมือเศรษฐี เนชั่นกรุ๊ป
2548 เส้นสายลายมือสื่อความรัก เนชั่นกรุ๊ป
2539 เรียนรู้ชีวิต…ลายมือคนดัง ดอกหญ้า
2538 ไขปริศนาชีวิต…ลายมือคนดัง ดอกหญ้า
2538 เผยความลับ…ลายมือคนดัง ดอกหญ้า
2538 เจาะลึก…ลายมือคนดัง ดอกหญ้า
2534 เปิดเผยความลับเส้นลายมือคนดัง ยินหยาง
หนังสือที่วางจำหน่าย และเอกสารประกอบการสอน
หัตถพยากรณ์ศาสตร์ + ภาพมือประกอบการสอน
พื้นฐานพยากรณ์ฉบับปรับปรุงใหม่
ลายมือเศรษฐี
ลายมือเธอไร้คู่
เจาะลึกมือผู้นำโลก
ลายมือบอกสุขภาพ
ย่อยยับหรือกำไรพันล้าน
ลายมือบอกบ่วงกรรม
เส้นสายลายมือสื่อความรัก