Marriage

หัตถศาสตร์เรื่องที่คุณต้องรู้ การมุ่งมั่นในความรัก

หัตถศาสตร์เรื่องที่คุณต้องรู้ เงินก็ขัดรักก็จาง 

หัตถศาสตร์เรื่องที่คุณต้องรู้ วีธีดูช่วงอายุที่คู่จาก

หัตถศาสตร์เรื่องที่คุณต้องรู้ โอกาสเป็นม่ายมี

หัตถศาสตร์เรื่องที่คุณต้องรู้ เครื่องหมายคู่จากไป 

หัตถศาสตร์เรื่องที่คุณต้องรู้ เกาะความรักทั้ง3

หัตถศาสตร์เรื่องที่คุณต้องรู้ ตัดกี่เส้นอกหักกี่ครั้ง

หัตถศาสตร์เรื่องที่คุณต้องรู้ ชัวร์เลยต้องอกหัก

หัตถศาสตร์เรื่องที่คุณต้องรู้ ความรักจะจืดจาง

หัตถศาสตร์เรื่องที่คุณต้องรู้ วุ่นในรักวุ่นไม่รู้จบ

หัตถศาสตร์เรื่องที่คุณต้องรู้ ความหมายเส้นสมรส

หัตถศาสตร์เรื่องที่คุณต้องรู้ มีแฟนหลายคน

หัตถศาสตร์เรื่องที่คุณต้องรู้ ดูความรักบนเส้นชีวิต

ลายมือเรื่องที่คุณต้องรู้ ไม่สมหวังในรักเพราะเนินเบี่ยง

ชอบอยู่เป็นโสด

เตรียมขึ้นคาน

มืออย่างนี้จะสมหวังเมื่อไหร่

ดอกฟ้ากับหมาวัด

ลักษณะเส้นสมรส